KIC TianJin

AddressRoom 1-901, Chuangzhi Building No.42 Xinkai Road Hedong Zone Tianjin, China PC: 300011
Phone+86-022-842-36918